Osnovni principi

Makrobiotički način ishrane nije strogo određen i utvrđen režim ishrane i ne može se nazivati dijetom. On je zasnovan na fleksibilnom prilagođavanju našoj sredini koja se stalno mijenja.

U početku se može učiniti da je primjena makrobiotičkih principa - jina i janga – neobična ili teška. Međutim, imajte na umu da bez obzira šta jedete, uvijek balansirate ova dva komplementarna i antagonistička elementa u svojoj ishrani ali i u svim drugim aspektima života.